Transparenta decizionala

Raport convocare – sedinta ordinara 15.iulie.2024

Proces – verbal afisare proiecte de acte normative – sedinta ordinara 27.iunie.202

Registre declaratii avere și interese – anual pana la 15.iunie.2024

Proces Verbal afisare proiecte de hotarare – sedinta ordinara in data de 28.03.2024, ora 15:30

Actualizare PAAP pentru anul 2024

Buget local 2024 repartizare si estimari pe anii 2025-2027 a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

P.V afisare proiecte de acte normative – sedinta ordinara in data de 10.ianuarie.2024, ora 15:30

Strategia anuala de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice ( SAAP si PAAP ) 2024

Proces verbal afisare PHCL sedinta din 20.12.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Vâlcea

Impozite si taxe pentru anul 2024