Alte documente

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

Declarații de căsătorie

Opis registre HCL, Proiecte de Hotarari si Dispozitii pentru anul 2022