Anunturi

ANUNȚ PRIVIND OBȚINERE CERTIFICAT DE URBANISM SI AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFINTARE

 • Depunerea cererii, împreună cu documentația aferentă și achitarea taxelor necesare, în vederea obținerii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare pentru executarea lucrărilor de construcții se realizează la sediul Consiliului Județean Vâlcea.

Anunt cetateni cu drept de vot

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Oferta de vanzare teren extravilan 0,27 ha

Anunt decizie etapa de incadrare depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Anunt privind oferta de vanzare terenuri agricole situate in extravilanul localitatii

Anunt Intocmire D.T pentru obiectivul ”Prima Infiintarea de Retea de canalizare si Extindere de apa in comuna Madulari, judetul Valcea”.

Anunt - Legea 123/2023 privind modificarea si completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991

 

 • Lex - LEGE 123_2023 - Publicare 16 Mai 2023
 • A N U N T 

  La data de 16.05.2023 s-a publicat în M.O. nr.419/2023 , Legea 123/2023 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

  Modificarea adusă de acestă lege este de interes pentru cei care nu au predat teren la CAP și nici nu li s-a preluat teren , permitându-le fie direct , fie prin moștenitori să solicite emiterea unui titlu de proprietate , in termen de 6 luni ( termen de decădere), sub condiția de a figura în registrul agricol, să aibă acele terenuri pe rolul fiscal, să nu se fi deschis carte funciară aferentă imobilului în baza Legii nr.7/1996 și terenul să nu fi făcut obiectul unei cereri de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate sau a unui titlu de proprietate deja emis.

  Termenul limită de depunere a cererilor este 18 noiembrie 2023.

  Se va avea in vedere modelul de cerere aprobat  prin Hotărârea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate private a terenurilor nr.117/2023 și actele doveditoare .

INTENTIE DE ELABORARE P.U.G COMUNA MADULARI

Link catre platforma nationala de pregatire pentru situatii de urgenta

 

 • https://fiipregatit.ro/

ANUNȚ DE PARTICIPARE PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING pentru Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din învatamantul preuniversitar de stat din structura Școalii Gimnaziale, Comuna Mădulari, județul Vâlcea