Informații geografice și demografice

Comuna Mădulari este o unitate administrativ teritorială parte a judeţului Vâlcea, situată în sudul României. Comuna este compusă din şase sate: Dimuleşti, Bănţeşti, Iacovile, Mamu, Bălşoara şi satul reşedinţă de comună, Mădulari. Etimologia toponimului Mădulari este de origine antroponimică, un om cu numele de Mădularu dând numele localităţii, însă există şi o serie de alte ipoteze privind provenienţa denumirii. Atestatarea documentară a aşezării datează din anul 1501, într – un hrisov prin care Radu cel Mare întăreşte stăpânirea postelnicului Dragosin şi a fraţilor lui peste Mădulari. Strict ştiinţific, aşezarea este atestată de vestigiile istrorice descoperite între satul Drăganu şi Dealul Schitu, unde a fost scos la iveală un tezaur roman numismatic, datând din secolele II – III e.n., în prezent acesta aflându – se la Muzeul judeţan de istorie Vâlcea.

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Mădulari aparţine Podişului Olteţului, formată în general din dealuri de înălţime mijlocie, dispuse pe direcţia N – S, puternic fragmentate de numeroase văi. Hidrografic, comuna aparţine bazinului central al râului Olt, fiind traversată de pâraiele Beica şi Mamu, care au cursuri continue numai în perioadele ploioase.

Comuna Mădulari, cu o suprafată totală de 3400ha, este situată în partea de sud a judeţului Vâlcea, având ca vecini comuna Guşoieni la nord, comuna Creţeni la est, comunele Şuşani şi Lungeşti la sud şi comuna Valea Mare la vest. Comuna este situată la 60 km distanţă de Slatina, 85 km faţă de municipiul Râmnicu Vâlcea, 70 km faţă de municipiul Craiova şi 25 km faţă de municipiul Drăgăşani. Centrul polarizator al zonei în care se află comuna Mădulari este municipiul Drăgăşani, legătura către acesta realizându – se prin DJ 677 şi ulterior prin DN 67 B. În ceea ce priveşte accesibilitatea la nivel local, aceasta este asigurată prin drumurile comunale DC 54, DC 63 A, DC 63, DC 86 şi DC 87, care facilitează legăturile între satele aparţinătoare ale comunei.

Din punct de vedere al populaţiei, cei 1459 de locuitori înregistraţi la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, clasează comuna pe locul al 71 – lea dupa mărimea demografică, din cele 78 de comune componente ale judeţului Vâlcea. Principala activitate economică a acestor locuitori este agricultura, la care se adaugă prelucrarea lemnului şi comerţul. Mai mult, industria extractivă a început să se dezvolte datorită zăcămintelor de petrol descoperite pe teritoriul comunei.

La nivel naţional, conform Studiului privind stabilirea potenţialului socio – economic de dezvoltare al zonelor rurale, Versiunea finală 10.04.2015 , realizat de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, comuna Mădulari se află doar pe locul 2197 din cele 2861 de comune ale României. În plus, şi la nivel local comuna se situează în a doua jumătate a clasamentului, ocupând doar poziţia 60 / 78, fiind localizată în partea de sud a judeţului Valcea, unde predomină aşezările rurale clasate sub locul 1800 din întreaga ţară.

 

 

Înregistrând o populație stabilă de 1442 locuitori în anul 2016,  localitatea Mădulari este o       comună cu mărime demografică mică.

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, între 2009 și 2016, populația din Mădulari a  scăzut cu aproximativ 18%, scădere mult mai accentuate comparativ cu cea din judeţ (3%), sau din regiunea de apartenenţă (4%).

Pe de altă parte, datele de la recensăminte arată o populaţie de 1459 de locuitori în anul 2011, în scădere faţă de anul 2002 când aceasta număra 1749 locuitori. Desi datele statistice difera in funcţie de sursă, tendinţa de scădere a populaţiei este un fenomen prezent în ambele cazuri.

Piramida vârstelor relevă un fenomen de îmbătrânire a populației, segmentele de tineri cu    vârste cuprinse până în 29 de ani având o pondere mai scăzută față de segmentele de până la 59 de ani. Se înregistrează valori apropiate pentru populația  masculină și cea feminină, cu anumite variaţii extreme înspre masculin în cadrul grupelor de vârstă 25 – 29 şi 35 – 49, iar înspre feminin, în cadrul grupelor 75 – 85.

Indicatori demografici

Principalii indicatori demografici arată o preponderenţă a persoanelor active din totalul populaţiei (59,4%), însă comparativ cu situaţia judeţeană, procentul populaţiei bătrâne este mai mare decât în judeţ, iar procentul persoanelor tinere este mai mic.

În consecinţă, procesul de îmbătrânire demografică este mai accentuat decât în judeţ, fapt evidenţiat şi de raporturile de dependenţă demodrafică, de dependenţă a tinerilor, a vârstnicilor.

În ceea ce priveşte rata de înlocuire a forţei de muncă, situaţia nu este favorabilă. Aşa cum ne arată aceasta (623,1), dar şi piramida vârstelor, comuna Mădulari se confrunta cu o criză pe piaţa muncii, care va continua în următorii x ani.

Atât natalitatea cât şi mortalitatea au urmat o uşoară tendinţă de descreştere în intervalul 2009 – 2015. În anul precedent, Rata natalităţii înregistra o valoare pozitivă, similară cu cea din judeţ, în timp ce rata mortalităţii era cu aproximativ 9 procente mai mare. Prin urmare, rata sporului natural este negative, aceasta fiind un factor al fenomenului de scădere a populaţiei înregistrat în comuna.

Mişcarea migratorie a populaţiei

În ceea ce priveşte mişcarea migratorie, atât soldul schimbărilor de reşedinţă (personae care vin sau pleacă temporar) cât şi soldul schimbărilor de domiciliu (personae care vin sau pleacă definitiv) au valori negative. Prin urmare, în urma plecărilor, populaţia comunei a scăzut cu 2,2 procente numai în anul 2014. Rata de scădere este mai accentuată decât în judeţ datorită tendinţei persoanelor de a pleca în mediul urban în căutarea unui loc de muncă.

Capital social şi identitate locală

Din punct de vedere al compoziției etnice comunitatea este unitară, locuitorii comunei Mădulari fiind în proporție de 98% români, și numai 2% pentru care nu este disponibilă informaţia.

Uniformitatea etnică a comunității se reflectă și în distribuția populației în funcție de religie, în 2011 înregistrându-se 98% locuitori de religie ortodoxă şi 2 procente pentru care informațiile nu sunt disponibile.

Rata nupţialităţii este mai mică decât în judeţ ceea ce relevă un interes scăzut al populaţiei pentru a întemeia o familie în comuna Mădulari. Principalele cauze ale acestui fapt sunt de natură economică şi a calităţii vieţii, astfel încât lipsa locurilor de muncă, condiţiile de locuire şi accesul la dotările publice nu reprezintă factori de atractivitate pentru tineri.